Raport bieżący nr 26/2023

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 czerwca 2023 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz załącznikiem do jednej z uchwał poddanych pod głosowanie.

Pobierz PDF