Raport bieżący nr 21/2018

Temat: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym w dniu 18 października 2018 roku powiadomieniu, dotyczącym transakcji zbycia akcji Spółki przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu 17 października 2018, Pan Michał Nowakowski – członek Zarządu Spółki, zbył na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 63.499 akcji Spółki. Średnia cena jednostkowa zbycia wynosiła 165,74 zł za jedną akcje.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Pobierz PDF