Raport bieżący nr 2/2021

Temat: Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia od działającego w imieniu własnym i podmiotów kontrolowanych, akcjonariusza Spółki banku Morgan Stanley.

Treść zawiadomienia wraz z jego tłumaczeniem na język polski stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz PDF