Raport bieżący nr 2/2019

Temat raportu: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, których publikację pierwotnie planowano na dzień 21 marca 2019 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu ich do publicznej wiadomości w dniu 27 marca 2019 roku.

Zmiana daty publikacji sprawozdań podyktowana jest zamiarem uwzględnienia w prezentowanych wynikach wniosków z dodatkowego audytu przeprowadzonego na zlecenie Spółki, obejmującego kwestie związane z istniejącym w ramach Grupy Kapitałowej konsorcjum odpowiedzialnym za projekty GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana oraz Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści, w tym kwestii rozliczeń związanych z ukończeniem prac i premierą tych tytułów oraz zastosowaniem ulgi badawczo-rozwojowej.

Pobierz PDF