Raport bieżący nr 19/2021

Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna
Temat raportu: Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2020

Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej informacje o szacunkowych wynikach Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, w zakresie:
– skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wynoszących 2.139 mln zł
– skonsolidowanego zysku netto, wynoszącego 1.154 mln zł
wskazując jednocześnie, że wyniki te obejmują dane niezaudytowane, i mogą różnić się od ostatecznych, poddanych badaniu audytora wyników, jakie zostaną opublikowane przez Spółkę w formie skonsolidowanego raportu rocznego, co nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

Pobierz PDF