Raport bieżący nr 18/2021

Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Temat raportu: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych spółki

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku, informuje o podjęciu decyzji o zmianie terminu publikacji sprawozdań okresowych spółki za rok 2020 oraz za pierwszy kwartał 2021 roku.
Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok, których publikację planowano na dzień 19 kwietnia 2021 roku, przekazane zostaną do publicznej wiadomości w dniu 22 kwietnia 2021 roku.
Jednocześnie publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku, którego przekazanie planowane było na dzień 27 maja 2021 roku, opublikowany zostanie w dniu 31 maja 2021 roku.

Pobierz PDF