Raport bieżący nr 17/2021

Temat: Wycofanie roszczeń przeciwko spółkom Grupy Kapitałowej CD PROJEKT w ramach pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, aktualizując informację o wniesionym pozwie zbiorowym dotyczącym potencjalnych naruszeń prawa konkurencji na terenie Stanów Zjednoczonych polegających na rzekomym zawarciu w umowach dystrybucyjnych z Valve Corporation tzw. “klauzul największego uprzywilejowania”, Zarząd CD PROJEKT S.A informuje iż, zgodnie ze złożonym przez stronę powodową w dniu 8 kwietnia 2021 roku wnioskiem, wycofane zostały z pozwu roszczenia kierowane wobec CD PROJEKT S.A. oraz CD PROJEKT Inc., a tym samym podmioty te wyłączone zostały z toczącego się postępowania.

Pobierz PDF