Raport bieżący nr 16/2017

Data sporządzenia raportu: 11 września 2017 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 września 2017 roku Pan Maciej Majewski złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, przyczyną złożonej rezygnacji były względy osobiste.

Pobierz PDF