Raport bieżący nr 14/2017

Temat raportu: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 roku

Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd  spółki  CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku,  informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego spółki, pierwotnie planowanego na dzień 8 września 2017 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu go do publicznej wiadomości w dniu 6 września 2017 roku.

Pobierz PDF