Raport bieżący nr 14/2018

Temat raportu:

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego spółki za III kwartał 2018 roku, którego publikację pierwotnie planowano na dzień 22 listopada 2018 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu go do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2018 roku.

Pobierz PDF