Raport bieżący nr 12/2024

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje że w dniu 14 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy w wysokości 99.910.510,00 zł, tj. w kwocie 1,00 zł na jedną akcję Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 21 czerwca 2024 roku a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 27 czerwca 2024 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 99.910.510 akcji Spółki.

Pobierz PDF