Raport bieżący nr 12/2023

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka„) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 kwietnia 2023 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Pobierz PDF