Raport bieżący nr 12/2018

Temat:
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym w dniu 19 lipca 2018 roku powiadomieniu, dotyczącym transakcji zbycia akcji Spółki przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu 19 lipca 2018, Pani Katarzyna Szwarc – Przewodnicząca Radny Nadzorczej CD PROJEKT S.A., zbyła na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10.000 akcji Spółki. Cena jednostkowa zbycia wynosiła 200 zł za jedną akcje.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Pobierz PDF