Raport bieżący nr 11/2017

Temat: Powołanie członków Zarządu spółki na nową kadencję
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia 23 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki na kolejną kadencję następujące osoby:

– Pana Adama Kicińskiego – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu
– Pana Marcina Iwińskiego – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw międzynarodowych;
– Pana Piotra Nielubowicza – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych;
– Pana Adama Badowskiego;
– Pana Michała Nowakowskiego;
– Pana Piotra Karwowskiego.

Życiorysy powyższych osób przekazane zostały przez Spółkę przy okazji pierwotnego powołania ich w skład Zarządu Spółki oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Pobierz PDF