Raport bieżący nr 11/2024

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 czerwca 2024 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  • Marcin Iwiński, który wykonywał prawo głosu z 12.873.520 akcji dających prawo do 12.873.520 głosów reprezentujących 23,29% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,89% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Kiciński, który wykonywał prawo głosu z 9.578.229 akcji dających prawo do 9.578.229 głosów reprezentujących 17,33% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 9,59% ogólnej liczby głosów;
  • Piotr Nielubowicz, który wykonywał prawo głosu z 6.858.517 akcji dających prawo do 6.858.517 głosów reprezentujących 12,41% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,86% ogólnej liczby głosów;
  • Adam Kiciński, który wykonywał prawo głosu z 4.045.901 akcji dających prawo do 4.045.901 głosów reprezentujących 7,32% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,05% ogólnej liczby głosów;
  • Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, który wykonywał prawo głosu z 3.664.850 akcji dających prawo do 3.664.850 głosów reprezentujących 6,63% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,67% ogólnej liczby głosów;
  • Otwarty Fundusz Emerytalny PZU “Złota Jesień”, który wykonywał prawo głosu z 3.500.000 akcji dających prawo do 3.500.000 głosów reprezentujących 6,33% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,5% ogólnej liczby głosów;
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który wykonywał prawo głosu z 3.169.000 akcji dających prawo do 3.169.000 głosów reprezentujących 5,73% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,17% ogólnej liczby głosów.

Pobierz PDF