Raport bieżący nr 11/2020

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 28 lipca 2020 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  • Marcin Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.150.000 akcji dających prawo do 12.150.000 głosów reprezentujących 19,10% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,64% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Kiciński wykonywał prawo głosu z 9.990.501 akcji dających prawo do 9.990.501 głosów reprezentujących 15,70% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 10,39% ogólnej liczby głosów;
  • Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.134.997 akcji dających prawo do 6.134.997 głosów reprezentujących 9,64% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,38% ogólnej liczby głosów;
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 4.355.472 akcji dających prawo do 4.355.472 głosów reprezentujących 6,85% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,53% ogólnej liczby głosów;
  • Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 3.322.381 akcji dających prawo do 3.322.381 głosów reprezentujących 5,22% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,46% ogólnej liczby głosów;

Pobierz PDF