Raport bieżący nr 10/2017

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia 23 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następujące osoby:

–  Panią Katarzynę Szwarc
–  Pana Piotra Pągowskiego
–  Pana Krzysztofa Kiliana
–  Pana Macieja Majewskiego
–  Pana Michała Bienia

Życiorysy powyższych osób przekazane zostały przez Spółkę przy okazji pierwotnego powołania ich w skład Rady Nadzorczej oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Pobierz PDF