Raport bieżący nr 10/2024

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 czerwca 2024 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Pobierz PDF