Raport bieżący nr 10/2021

Temat raportu: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych spółki

Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku, informuje o podjęciu decyzji o zmianie terminu publikacji sprawozdań okresowych spółki za rok 2020 oraz za pierwszy kwartał 2021 roku.
Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok, których publikację pierwotnie planowano na dzień 30 marca 2021 roku, przekazane zostaną do publicznej wiadomości w dniu 19 kwietnia 2021 roku.
Jednocześnie publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku, którego przekazanie planowane było na dzień 25 maja 2021 roku, opublikowany zostanie w dniu 27 maja 2021 roku.

Zmiana daty publikacji sprawozdań jest skutkiem ataku hakerskiego, którego celem była Spółka i wiążącym się z tym czasowym ograniczeniem dostępu do jej zasobów wewnętrznych. Ograniczenie dostępu wynikało między innymi z konieczności odtworzenia wspomnianych zasobów informatycznych Spółki, przeprowadzenia analizy przyczyn i skutków ataku oraz wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu infrastruktury Spółki.

Pobierz PDF