Raport bieżący nr 10/2018

Temat: Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w wykonaniu upoważnienia udzielonego mu uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 maja 2018 roku, podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji skupu akcji własnych Spółki.

W ramach udzielonego upoważnienia, Spółka zamierza nabyć w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na warunkach rynkowych 21.105 akcji własnych.

Celem nabycia akcji będzie ich przeniesienie na spółkę Strange New Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w celu rozliczenia części ceny transakcji nabycia przedsiębiorstwa wrocławskiej spółki.

Pobierz PDF