Raport bieżący nr 1/2023

Temat: Aktualizacja informacji odnośnie pozwu zbiorowego w USA

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), aktualizując informację o czynnościach podejmowanych przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii (“Sąd”), informuje, że w dniu 4 stycznia 2023 roku otrzymał od kancelarii reprezentującej Spółkę w sprawie pozwu zbiorowego w USA informację o wydaniu przez Sąd postanowienia o wstępnym zatwierdzeniu ugody tj. Order re: motion for preliminary approval of class action settlement (“Postanowienie o Wstępnym Zatwierdzeniu Ugody”).

Postanowienie o Wstępnym Zatwierdzeniu Ugody zatwierdza warunki ugody dotyczące w szczególności całkowitego wycofania się przez powodów z jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki oraz członków jej zarządu oraz wypłaty klasie powodów kwoty 1 850 000 USD (jeden milion osiemset tysięcy pięćdziesiąt tysięcy dolarów) przez Spółkę oraz ubezpieczyciela – Colonnade Insurance S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2021 z 16 grudnia 2021 roku.

W związku z wydaniem Postanowienia o Wstępnym Zatwierdzeniu Ugody, Sąd wraz z administratorem ugody przystąpią do kolejnych czynności formalnych.

Pobierz PDF