Raport bieżący 41/2021

Temat:  Oddalenie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie przeciwko Skarbowi Państwa

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 pkt 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku, informuje o otrzymaniu w dniu 26 listopada 2021 roku odpisu wyroku Sądu Najwyższego wydanego na posiedzeniu niejawnym sądu w dniu 24 listopada 2021 roku, oddalającego skargę kasacyjną Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 grudnia 2018 roku.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie zwróci się do Sądu Najwyższego o wydanie pisemnego uzasadnienia wydanego rozstrzygnięcia.

Pobierz PDF