Raport bieżący 37/2021/K

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 37/2021

Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z przekazaniem raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 19.08.2021 r. pt.: „Zmiana terminów publikacji raportów okresowych spółki”, Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74, dokonuje niniejszym korekty treści tego raportu poprzez zmianę daty podania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku z dnia 30 listopada 2021 roku na dzień 29 listopada 2021 roku. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Pobierz PDF