Wyniki za 1 kw. 2018 r. – komentarz do prezentacji