Komentarz do wyników GK CD PROJEKT za III kwartał 2020 r.