Komentarz do wyników GK CD PROJEKT za I kwartał 2021 r.