Dzień Inwestora CD PROJEKT: Widmo Wolności – podsumowanie biznesowe