Prezentacje i webcasty

Komentarz do wyników GK CD PROJEKT za I kwartał 2022 r.