Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

8 maja 2018 10:00

Transmisja obrad będzie dostępna na stronie korporacyjnej Spółki www.cdprojekt.com.