Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023

30 sierpnia 2023