Skonsolidowany raport kwartalny za I półrocze 2017 r.

6 września 2017

Spółka opublikuje wyniki finansowe 6 września 2017 r. po sesji.