Kalendarz inwestora

Trigon Investor Day 2019 – Top-picks by Trigon – Warszawa

17 stycznia 2019

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2018

27 marca 2019

UBS Investment Bank – LATEMEA Corporate Day – Singapur

10 kwietnia 2019 - 11 kwietnia 2019

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019

23 maja 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

23 maja 2019 10:00

E3 – Investor meetings – Los Angeles

11 czerwca 2019 - 13 czerwca 2019

Morgan Stanley Non Deal Roadshow – Boston, Nowy Jork

24 czerwca 2019 - 26 czerwca 2019

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019

29 sierpnia 2019

HSBC GEMs Investor Forum 2019 – Londyn

5 września 2019

DM PKO BP – CEE Gaming & Technology Investor Day – Londyn

6 września 2019