Kalendarz inwestora

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2015 r.

10 marca 2016

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

12 maja 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

24 maja 2016

Skonsolidowany raport kwartalny za I półrocze 2016 r.

25 sierpnia 2016

13th Annual Emerging Europe Investment Conference – Pekao Investment Banking

12 września 2016

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

9 listopada 2016

II FMCG & Games Sector Conference – DM BZWBK

18 listopada 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

29 listopada 2016

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

5 grudnia 2016 10:00