Kalendarz inwestora

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2014 r.

19 marca 2015

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

15 maja 2015

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r.

26 sierpnia 2015

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

12 listopada 2015