Wyniki za I półrocze 2013 r.

  • Grupa CD PROJEKT w pierwszej połowie 2013 r. wypracowała 63,1 mln zł przychodów oraz 7,7 mln zł zysków generując pozytywne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 6,3 mln zł.
  • Spółka pomimo równoległego tworzenia dwóch największych tytułów w swojej historii, posiada 26,5 mln zł gotówki przy śladowym zadłużeniu kredytowym. W trakcie pierwszego półrocza zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek uległo redukcji o 4,4 mln zł do poziomu 0,3 mln zł.
  • Pozytywne, pomimo braku premier własnych gier, wyniki finansowe były możliwe do osiągnięcia dzięki podwojeniu działalności przez serwis cyfrowej dystrybucji GOG.com oraz kontynuacji dobrej sprzedaży gier Wiedźmin i Wiedźmin 2.

Zobacz więcej: