Wyniki za III kwartał 2015 r.

  • Grupa CD PROJEKT zanotowała w trzecim kwartale 2015 roku 113,2 mln zł przychodów i 40,4 mln zł zysku netto.
  • Dodatnie przepływy pieniężne netto za trzeci kwartał wyniosły 139,3 mln zł.
  • Pod względem wyniku netto był to najlepszy w ponad 20 letniej historii Grupy kwartał za wyłączeniem kwartału premiery Wiedźmina 3: Dziki Gon.
  • Pod względem wartości dodatnich przepływów pieniężnych netto uzyskany wynik przewyższył rekordową dotychczas wartość przepływów kwartału premiery trzeciej części Wiedźmina.

Zobacz więcej: