Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 27/2022

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) w… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 26/2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 18/2022

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację… Czytaj dalej