Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 31/2022

Temat: Uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 28/2022

Temat: Zmiana publikacji raportu półrocznego Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 27/2022

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) w… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 26/2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka… Czytaj dalej