Rok obrotowy: 2022

Wyniki za I półrocze 2022 r.

W I półroczu 2022 r. CD PROJEKT skupiał się na rozwoju i wsparciu kluczowych produktów. Spółka buduje fundamenty pod przyszłe produkcje. Studio pokazało materiał wideo nadchodzącego dodatku do Cyberpunka oraz ujawniło jego tytuł: Widmo Wolności…. Czytaj dalej

Raport bieżący nr 28/2022

Temat: Zmiana publikacji raportu półrocznego Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 27/2022

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) w… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 26/2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka… Czytaj dalej