Rok obrotowy: 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 28 czerwca 2022 r.

Raport bieżący nr 18/2022

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację… Czytaj dalej

Wyniki za I kwartał 2022 r.

W I kwartale 2022 r. CD PROJEKT wydał Cyberpunka 2077 na najnowszą generację konsol wraz z dużą aktualizacją gry na wszystkie platformy. Spółka ogłosiła również, że pracuje nad nową wiedźmińską sagą…. Czytaj dalej