Rok obrotowy: 2022

Wyniki za 2022 r.

W 2022 r. CD PROJEKT skupiał się na rozwoju franczyzy Cyberpunka oraz stawianiu fundamentów pod przyszłe produkcje. Jednym z najważniejszych wydarzeń tego okresu było przedstawienie długofalowej perspektywy produktowej w ramach aktualizacji strategii Grupy. Pod względem… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 59/2022

Temat: Powołanie Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki, powierzenie mu funkcji Przewodniczącego oraz zmiany w składzie Komitetu Audytu Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 58/2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie Zarząd Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) podaje do wiadomości,… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 57/2022

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w… Czytaj dalej