Rok obrotowy: 2022

Wyniki za III kwartał 2022 r.

W III kwartale br. CD PROJEKT skutecznie realizował strategię ekspansji posiadanych franczyz dzięki udanej premierze serialu Cyberpunk: EDGERUNNERS. Studio opublikowało również pierwszy materiał wideo nadchodzącego dodatku do Cyberpunka 2077 oraz ujawniło jego tytuł: Widmo Wolności…. Czytaj dalej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 20 grudnia 2022 r.

Raport bieżący nr 48/2022

Temat raportu: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. Podstawa prawna raportu: Inne uregulowania Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”),… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 46/2022

Temat: Zgłoszenie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz oraz kandydatury na Członka Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Zarząd CD PROJEKT S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej… Czytaj dalej