Rok obrotowy: 2019

Wyniki za III kwartał 2019 r.

W trzecim kwartale 2019 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 92,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, które przełożyły się na zysk netto w wysokości 14,9 mln zł…. Czytaj dalej

Wyniki za I półrocze 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 214,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na 51,7 mln zł zysku netto…. Czytaj dalej