Kalendarz inwestora

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

28 lipca 2020 10:00

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020

3 września 2020

17th Emerging Europe Investment Conference – Pekao S.A.

7 września 2020

Citi’s GEMS Conference 2020

16 września 2020 - 17 września 2020

Morgan Stanley’s Virtual Video Games Symposium

23 września 2020

Stifel virtual Non Deal Roadshow

13 października 2020 - 14 października 2020

DM BOŚ – konferencja

28 października 2020

Berenberg Video Gaming Conference 2020

4 listopada 2020

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020

25 listopada 2020

Globalna premiera gry Cyberpunk 2077

10 grudnia 2020