Rok obrotowy: 2017

Wyniki za 2017 r.

Grupa CD PROJEKT wypracowała w 2017 roku 463 mln zł przychodów ze sprzedaży i 200 mln zł zysku netto, osiągając trzeci rok z rzędu wysoką rentowność netto na poziomie 43%…. Czytaj dalej