Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 22/2023

Temat: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną SPOKKO sp. z o.o. Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 504 §… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 21/2023

Temat: Zdefiniowanie nowych ram Projektu Sirius, podjęcie decyzji w sprawie odwrócenia części odpisu za 2022 r. oraz spisania wartości części nakładów za I kwartał 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 20/2023

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 18/2023

Temat: Podjęcie decyzji o rezygnacji z nabywania akcji własnych Spółki w oparciu o uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2016 roku Podstawa prawna: Art. 17 ust.1  MAR – informacje poufne… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 17/2023

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2022 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do informacji … Czytaj dalej

Raport bieżący nr 16/2023

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2022 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja… Czytaj dalej