Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 18/2023

Temat: Podjęcie decyzji o rezygnacji z nabywania akcji własnych Spółki w oparciu o uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2016 roku Podstawa prawna: Art. 17 ust.1  MAR – informacje poufne… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 17/2023

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2022 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do informacji … Czytaj dalej

Raport bieżący nr 16/2023

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2022 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 15/2023

Temat: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną SPOKKO sp. z o.o. Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 504… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 13/2023

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% Zarząd Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w… Czytaj dalej