Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 45/2016

Temat raportu: Projekt zmiany uchwały objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 43/2016

Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy w obradach Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 41/2016

Temat raportu: Projekt zmiany uchwały objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe… Czytaj dalej