Rok obrotowy: 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 28 lipca 2020 r.

Raport bieżący nr 9/2020

TEMAT: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia… Czytaj dalej