Rok obrotowy: 2017

Wyniki za I kwartał 2017 r.

Wiedźmin 3: Dziki Gon napędza wyniki CD PROJEKT W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 99,3 mln zł przychodów ze sprzedaży i 45,3 mln zł zysku netto. Rentowność netto Grupy wyniosła 46%…. Czytaj dalej